28 de febrer 2007

Què aporta la mediació als alumnes?

  • Contribueix a la formació integral de l'alumnat
  • Ajuda a crear i caliu humà
  • Afavoreix la construcció d'actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica
  • S'aprèn a escoltar per comprendre, a pensar, a implicar-se en la millora del propi entorn
  • S'aprèn a comprendre, expressar i dominar els sentiments
  • S'aprèn a defensar els drets de les persones