28 de febrer 2007

Conflictes que poden ser mediats

  • Quan tingueu problemes amb algun/a company/a
  • Sempre que vulgueu resoldre algun conflicte d'interessos
  • Quan creieu que els vostres drets no es tenen en compte
  • Quan voleu trobar una solució per la via del diàleg
  • Quan s'hagin produït danys a les intal.lacions o al material del centre