28 de febrer 2007

Què aporta la mediació als alumnes?

 • Contribueix a la formació integral de l'alumnat
 • Ajuda a crear i caliu humà
 • Afavoreix la construcció d'actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica
 • S'aprèn a escoltar per comprendre, a pensar, a implicar-se en la millora del propi entorn
 • S'aprèn a comprendre, expressar i dominar els sentiments
 • S'aprèn a defensar els drets de les persones

Conflictes que poden ser mediats

 • Quan tingueu problemes amb algun/a company/a
 • Sempre que vulgueu resoldre algun conflicte d'interessos
 • Quan creieu que els vostres drets no es tenen en compte
 • Quan voleu trobar una solució per la via del diàleg
 • Quan s'hagin produït danys a les intal.lacions o al material del centre

Com i qui pot fer ús de la mediació?

El servei de mediació pot oferir-se a tots els membres de la comunitat educativa i es pot sol.licitar adreçant-vos directament al vostre tutor, als professors i/o alumnes mediadors o bé a la coordinadora del servei, Sílvia Güell. En tots els casos, cal que ompliu el formulari que trobareu a consergeria. També podeu fer arribar un missatge electrònic a la següent adreça:

mediadorslaferreria@hotmail.com

Què és la mediació?

És una forma voluntària, confidencial i creativa de resoldre conflictes. Aquests són els passos de la mediació:

 • Tenim un conflicte
 • Trobem-nos i parlem-ne
 • Definim junts la situació
 • Fem propostes en la direcció "tu guanyes/jo guanyo"
 • Posem-no d'acord per continuar convivint

El mediador no jutja, no dóna consells, ni pren decisions. Els protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos la manera de restablir la bona convivència.

Benvinguts


Benvinguts a la web de mediació de l'IES La Ferreria.