28 de febrer 2007

Què és la mediació?

És una forma voluntària, confidencial i creativa de resoldre conflictes. Aquests són els passos de la mediació:

  • Tenim un conflicte
  • Trobem-nos i parlem-ne
  • Definim junts la situació
  • Fem propostes en la direcció "tu guanyes/jo guanyo"
  • Posem-no d'acord per continuar convivint

El mediador no jutja, no dóna consells, ni pren decisions. Els protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos la manera de restablir la bona convivència.